Ouderraad (OR)
De ouderraad is een door de ouders van de school gekozen groep ouders, die meedenkt over de opzet en meehelpt aan de uitvoering van de diverse festiviteiten en evenementen gedurende het schooljaar. Desgevraagd kan de ouderraad wensen van ouders in het overleg met het team en/of de directie naar voren brengen. In geval van een vacature in de ouderraad, wordt er middels kandidaatstelling in deze vacature voorzien. Eénmaal per schooljaar legt de ouderraad aan geïnteresseerde ouders verantwoording af over de financiële bestedingen van het afgelopen schooljaar.

contact: or@basisschoolfloriant.nl

Leden van de ouderraad
Nabila Aami
Semanur Aktürk
Maryam Ettajiri
Latifa El Khattabi
Ramona van Hermelen
Laila Serroukhi